Crnojevic, Vladimir, Univerzitet U Novom Sadu Fakultet Tehnickih Nauka, Serbia